Mentions Légales

De website http://www.anca-piriac.com behoort tot de vereniging A.N.C.A., geregistreerd bij de prefectuur van Saint-Nazaire onder nummer 00443004700 waarvan de statutaire zetel is:
Clos Marot 44420 Piriac sur Mer

Affiliatie:

De kust van liefde No. 00443004700 voor naturisten Association
Een filiaal van de Franse Federatie van naturisme
Erkend jeugd en populaire onderwijs onder de No. 44-04-50

Intellectuele eigendom:

De website, haar algemene structuur, evenals de teksten, beelden, animatie of niet, knowhow, tekeningen, grafische (...) en alle andere elementen bestaande uit de site, zijn het eigendom van de A.N.E.G.. Elke volledige of gedeeltelijke vertegenwoordiging van deze site door Qazi overgegaan dat het ofwel, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en op een vervalst bestraft neerkomen zou door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom. Elke totale of gedeeltelijke reproductie van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de site waar haar rechtsopvolger daarom prohobee, in de zin van artikel L713-2 van het Internationaal Strafhof is uitgevoerd.

Ontwerp & publiceren

ANCA
De Marault weg
44420 Piriac sur Mer
Tel: 02.40.23.59.20
e-mail: info@anca-piriac.com

Hosting door:

N ° Siret: 430 653 832 000 13
NAF-code: 5530Z
N ° BTW: FR 78 430 653 832